ZetaTalk: Kostholdsendringer


Foruten å forme folkets holdninger til sult, så kommer CIA også til å forsøke å forme folkets vaner. Folk vil bli fortalt at de må spise forskjellig mat, og å endre sitt kosthold og at de bør gjøre seg avhengig av de som sørger for maten. Allianser med butikkjeder som kan garantere for matleveranser vil bli satt i verk, slik at nervøse familier blir finansielt og følelsesmessig avhengig. Med sine penger bundet kan de ikke dra noe sted, eller å etablere andre måter å skaffe mat. Grupper av desperate mennesker blir styrt av trådene som allerede er festet til dem, og etterhvert som denne slavebindingen kommer til syne, så vil det bli mindre og mindre sannsynlig at disse vil flykte.

Svaret på matmangel er ikke avhengighet til eksklusive butikklubber men hagebruk, spesielt innendørs hagebruk. Hvis denne praksisen skulle bli vanlig så ville det ikke bli noen matmangel å snakke om. Naboer kan hjelpe hverandre ved å dele frø og kunnskap. Gjenoppbyggingen etter polskiftet ville skje hurtig på denne måten. Denne metoden, selvhjelpmetoden, vil ikke bli forfektet av de som søker å bygge opp kongedømmer i ettertiden. Vær på vakt mot avhengighet, og legg merke til klørne bak den såkalte hjelpende hånden!

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com