ZetaTalk: Dype jordskjelv


Den dramatiske økning av dype jordskjelv de siste 15 år er et av de sikreste tegn på at det unormale værmønsteret, den økte magnetiske spredningen fra jordkjernen og oppvarmingen av havet fra bunnen og opp, som vi idag opplever, ikke bare er variasjoner fra det normale. Dette får selvfølgelig lite oppmerksomhet i media, på samme måte som den økte magnetiske spredningen ikke er et tema i media siden det er så vanskelig å forklare. Økningen i dype jordskjelv indikerer at de tektoniske platene tilpasser seg hverandre på et dypt nivå, og er et spesielt tegn på at et polskifte på Jorden er nært forestående. Normalt  blir det registrert svært få jordskjelv på dette nivået, siden de fleste registrerte jordskjelv finner sted på den noe medtatte og  oppsprukkede jordoverflaten.

Siden bevegelsen i jordoverflaten direkte påvirker menneskehetens boforhold, så blir bare overflatejordskjelvene registrert. Dype skjelv beveger båten, men kaster normalt ikke innholdet omkring. Disse skjelvene beveger hele platen istedet for å bare  justere overflaten. Derfor resulterer dype skjelv i lite ødeleggelser, og får følgelig lite mediadekning. Disse skjelvene er ekstremt betydningsfulle, og mye viktigere, som symptom på et kommende polskifte. De er også uforklarlige i alle andre sammenhenger. Det foreligger rapporter på økningen i antall dype jordskjelv, men ettersom oppmerksomheten er rettet mot dette merkverdige symptomet, så er tilgjengeligheten på denne statistikken begrenset. Jordskjelvdata blir rapportert med sted, dato/tid, størrelse målt på Richters scala og dybde. Forvent at denne siste informasjonsbiten blir droppet i fremtiden.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com