ZetaTalk: Profeter 

De periodiske omveltningene som Jorda gjennomlever blir ikke reflektert bare i Jordas geologi og nedskrevne eller viderefortalte legender fra befolkningen. De antydes også av mange profeter. Profetier blir ufravikelig innpakket for å passe til den gjeldende målgruppen. Men hvis man leser mellom linjene på jakt etter den dypere mening vil man finne en bemerkelsesverdig likhet i temaet. Sammenlign beskrivelsene fra Hopi-indianerne, Mother Shipton og Oahspe om den kommende tid med ødeleggelser og død med den vitenskapelige analyse fra Sitchin og Velikovsky. Du vil da gang på gang finne at de samsvarer. Hopiene hadde ingen kontakt med Mother Shipton, og hun hadde ingen kontakt med Ohio-tannlegen som skrev Oahspe. Sitchin og Velikovsky beveget seg i forskjellig retning til forskjellig tid. Bry deg derfor mindre om de trivielle forskjellene i deres profetier og mer om likhetene.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com