ZetaTalk: Voldsomme vinder


Under polskiftet så vil jordskorpen forflytte seg en kvart runde rundt kloden i løpet av en knapp time. Det vil bli massive jordskjelv og tidevannsbølger når denne bevegelsen stopper. Man vil oppleve vind med orkan styrke over hele verden i løpet av dette skiftet. Mennesker er vant til forutsigbarhet med hensyn til kraftige vinder, noe som også er tilfelle med de tornadoer og skjærvinder som får fly til å plutselig miste høyde. Værmønsteret på Jorden er slik at sånne destruktive vinder kan forekomme. Dette er omtalt som tornadovinder eller forhold som er i stand til å skape skjærvinder. Orkaner og deres østlige ekvivalent, tyfonen, gir mange signaler. Ikke bare om de er i emning, men også at de er på vei p.g.a. økende vindstyrke.

I løpet av skiftet vil Jordens atmosfære gjøre mange ting på en gang.

På grunn av at en luftmasse i bevegelse er svært så mobil, og at den øverste atmosfæren vil bli opprevet, så vil ikke trykket på et hvilket som helst punkt bli så ekstremt som man gjerne forestiller seg. Ja, atmosfæren er i bevegelse, og ja, den piskende og forvirrede vinden kan nå orkan styrke i løpet av denne timen og være uforutsigbar i mange timer etter skiftet. Men man må ikke forvente noen vindstyrke høyere enn det verden opplever i dag. Orkaner og tyfoner representerer det som forekommer når luftmasser forsøker å bevege seg mot hverandre, gitt deres gravitasjonsmessige tiltrekningskraft og treghet. De samme faktorer er dominerende i løpet av polskiftet. Mennesker som ønsker å forberede seg til disse kraftige vindene bør forvente en vindstyrke like stor som en velkjent orkan og ikke tornado-styrke. Tornadoer vil likevel også forekomme. Hold deg under jordoverflaten, ligg ned, og bind fast alt du ønsker å finne igjen når det er over.
Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com