ZetaTalk: Velikovsky


Immanuel Velikovsky var et geni på nivå med Einstein, et faktum som sjelden er nevnt av hans kritikere. Både han og Einstein var såkalte Star Children, og de var gode venner som ofte var engasjert i den type diskusjoner som bare to genier kan gjøre. Velikovskys misjon var å få menneskeheten til å tenke på de periodiske omveltningene som så dramatisk har satt merker i Jorden og i menneskets historie. På samme vis som Einstein ble han sterkt kritisert for å presentere det menneskeheten helst unngår å tenke på, nemlig dårlige nyheter.

Fjellmassiver som tydelig har blitt presset himmelhøyt under ekstremt høyt trykk, ruiner av store sivilisasjoner som uten grunn har gått bort, ferskfrosne kadavere av friske Mastodonter helt uten noen beviselig dødsårsak - Alt dette blir skjøvet under teppet og glemt. Forskning på et uutforsket område fører sjelden til en solid konklusjon. Teori basert på teori har ikke en solid basis. At noen teorier lar seg bevise under slike omstendigheter er et under. Av den grunn så er noen av Velikovskis teorier grepet ut av luften, så som teorier om årsaken til Jordens kosmiske nesten-kollisjoner. Selv om planeten Venus ble sendt inn i en uvanlig bane etter et nylig polskifte, så var bare den 12, Planeten skyld i landhevningen på Jorden. I motsetning til Einsteins relativitetsteorier så kan Velikovskys teorier bevises, men ikke før den røde stjernen, den 12. Planeten, igjen vender tilbake for å rase gjennom Solsystemet. Dessverre vil de som ikke vil høre på Velikovsky, eller i det hele tatt overveie teoriene som han så poetisk fremlegger, se sannheten i hans teorier for sent.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com