ZetaTalk: Sitchin 
Zecharia Sitchin fant tidlig i sin karriere som arkeolog mønstre som gjorde ham nysgjerrig. Han hadde en svakhet for å løse gåter som kunne analyseres i form av mønstere. Dess mer informasjon han samlet dess mer nysgjerrig ble han. Han ble hektet. Menneskeheten fremviser et slags kollektivt hukommelsestap med hensyn til tidligere polskifter. Sitchin kom over lignende reaksjoner ettersom gåten hans antydet mønstere og pekte i retning av periodiske omveltninger, en vandrende planet som tidligere sivilisasjoner regnet som den 12. planeten, store og sterke humanoider med et utseende som greske guder som reiste til og fra denne besøkende 12. Planeten og den uunngåelige og ufravikelige konklusjonen om at dette igjen vil skje på Jorden!

Der han sto overfor de som urokkelig nektet å overveie disse konklusjonene, eller i det hele tatt ikke ville kaste et blikk på de fakta han så omhyggelig hadde samlet, satte han etterhvert inn høygiret. Med dette ville han forsøke å overbevise sine kritikere med enda mer fakta, inntil hans argumenter ikke kunne bli tilsidesatt av andre enn de som standhaftig benektet det hele. Hans teorier har etterhvert blitt utbredte. Man finner mennesker som; leser og lærer, som leser og blir til forkjempere for Sitchin's teorier, og tilslutt de som nekter å lese og hvis de ble presset til det så ville de uansett nekte å ta til seg noen av de fakta som ble presentert.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com