ZetaTalk: Lyn


Statisk elektrisitet i atmosfæren vil ikke øke på ettersom kjempeplaneten kommer nærmere, heller ikke etterpå. Men i løpet av passasjen så vil lynnedslag synes å være nesten konstant enkelte steder. Mennnesker er kjent med lysbuen som skriver seg fra fenomenet elektrisk utladning, der to poler eller punkter er elektrifisert for å kunne bære en elektrisk strøm. Luften mellom disse vil plutselig bli fylt av et lite lyn - En utladning. Dette er altså årsaken til lyn. En ujevn fordeling av elektrisk ladning mellom naturlige elektriske ledere - Mellom en oppladning i skyene og vannspeilet nede på Jorden. Men hva får lynet til å velge den veien det gjør? Lynet benytter en vei lagt opp av sub-atomiske partikler, en form for elektriske bølger som ennå ikke har blitt oppdaget av Jordens vitenskapsmenn. Disse avgis fra kraftige elektriske felt.

Feltet mellom Jorden og den passerende planeten vil til tider være svært elektrisk ladet. Jordens øverste atmosfære vil også akkumulere statisk elektrisitet idet den vil være i bevegelse på grunn av at den blir bombardert av planetens hale. Dette ville vært ødeleggende for Jorden hvis den statiske elektrisiteten ble akkumulert den 12. Planeten, men det motsatte er altså tilfelle. Statisk elektrisitet blir altså sendt fra Jorden og til hennes bror, og sørger for en fantastisk lynforestilling i hans øverste atmosfære. Siden denne planeten hovedsaklig er en vannplanet, så representerer dette sjelden noen fare for innbyggerne. Den perioden hvor utladning av slik statisk elektrisitet kan forekommer er kort - Et par timer. Og dette skjer mens Jordens innbyggere hovedsaklig kjemper for sine liv slik at de såvidt legger merke til det. Hvordan kan et lyn reise omlag 22 millioner kilometer gjennom rommet? Det gjør ikke det, ikke på den måten. I rommet, hvor det finnes hverken damp eller andre partikler å omgås med, vil man ikke kunne se noen umiddelbar utladning i form av lysglimt og varme. Men den elektriske strømmen er likevel tilstede og blir transportert ved hjelp av ulike sub-atomiske partikler.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com