ZetaTalk: Polene smelter


Etter omveltningene vil den eksisterende pol-isen smelte, mens det på samme tid vil legge seg is på de nye polene. Smeltingen vil skje raskere enn nydannelsen, fordi det er flere faktorer som spiller inn når is skal dannes enn for at is skal smelte. Vi skal forklare. Isen på de tidligere polene vil nå være rettet direkte mot solen, og hvor raskt smelteprosessen går vil være avhengig av temperatur og absorpsjonen av solstråler. Begge disse faktorene vil være høye fordi de gamle polene nå vil være plassert omtrent ved den nye ekvator. Alt vann ved de nye polene vil fryse, men oppbygningen av is på et polområde kommer ikke bare fra det vannet som tilfeldigvis var der da den nye polen etablerte seg. Oppbygningen kommer fra nedbør, og dette akkumuleres over flere hundre år.  Etter en tid vil likevekt bli etablert, isen vil så sprekke opp og flyte mot varmere vann.

Jorden vil, av denne grunn, oppleve mer vann i havet en tid etter polskiftet.

Mens nye poler trenger århundrer på å dannes fullstendig, vil de eksisterende polområdene som ligger under en ekvatorial sol smelte raskt. De smeltende polene vil høyne havnivået verden over med rundt 200 meter innen 2 år. Overlevende som befinner seg under dette nivået vil være nødt til å flytte på seg gjentatte ganger da elver flommer over sine bredder og områdene rundt blir fjorder. De som planlegger et sikkert tilfluktssted bør ta med dette i beregningen, så vel som fluktruter som ikke risikerer å bli avskåret av det økende vann nivået. Tilfluktssteder bør velges ut ifra dets mulighet til å komme seg over til andre områder som også vil være over havflaten, slik at teknologi og kunnskap ellers kan deles mellom de overlevende. Overlevende vil dermed finne det mulig å reise til hverandre i en ny verden uten kart og i hvertfall uten landemerker for båter.

For at  man skal prøve å følge den troen på at polene i hovedsak alltid har vært der de er i dag, så har menneskene tatt ut prøver av isen som de antar vil være en nedfrosset logg over klimaforandringer i all evighet tilbake i tid - Et støvlag her, litt vegetasjon der, et høyere karbondioksydnivå her og så videre gjennom en rekke forskjellige variabler. Men, det er ikke på samme måte som med årringene i et tre, som viser et tres alder. Et is-lag viser ikke noe som er borte. Trestammen sees som en helhet og reflekterer treets liv, men pol isen viser kun den delen av dets liv som ikke er smeltet bort. Mange polskifter er mindre voldsomme, og vil derfor bare delvis føre til smelting, eventuelt smelting kun på en side. Det er derfor, på de eksisterende polene, steder hvor rester og gasser i isen forteller en lang historie.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com