ZetaTalk: Jordbruksendringer


I stor grad er tilpasningen til avlingsproblemer avhengig av personligheten til de det gjelder. La oss utdype.

Etter polskiftet vil buskap dø av matmangel eller bli spist. Frø som er sådd greier ikke å vokse etter å ha slått rot på grunn av mangel på sollys og ustoppelig høljeregn. Hva vil de overlevende spise? De som har forberedt seg ved å etablere innendørshage med grønnsaker og det mest proteinrike dyr for avling, fisk, i dam eller tank, vil finne at de ikke bare holder seg i live, men faktisk lever godt. Slike opplegg krever innendørs lys. Grønnsaker kan bli dyrket døgnet rundt og fisken spiser enten av grønnsakproduksjonen eller av vannplanter dyrket på innbyggernes kloakkutslipp, men basis i denne næringskjeden er grønnsakvegetasjon. For planter er lys livet, uten lys så vil de dø. Slik innendørs dyrking, som er på plass før polskiftet, bør ikke være avhengig av lys fra hverken Sola eller strømleverandørene. Begge disse vil i hovedsak være fraværende tiårene etter polskiftet. Elektrisk kraft for innendørsbelysning bør skaffes til veie ved hjelp av vindkraft, vannkraft eller annen lignende mekanisk generering man kan forvente å være tilstede etter polskiftet.

Matgrupper som kan dyrkes uten hjelp av kunstig belysning, og som vil greie seg svært bra i det dunkle sollyset, er sopp, meitemark og ulike insekter som livnærer seg av dødt materiale.Etter omveltningene så vil det være rikelig med insekter siden døde planter og dyr ligger overalt. Denne utviklingen kan man dra fordel av, selv om dette høres lite smakfullt ut for mennesker som aldri har spist et insekt. Larver dyrket i humusjord, kan en dyktig kokk foredle til puré, kremet suppe, puddinger eller omeletter. De som spiser denne kosten vil aldri kunne gjette at basisen ikke var krem, melk eller egg. De mennesker som ikke forbereder seg vil uansett etterhvert spise insekter siden det vil bli langt i mellom hvert måltid de greier å fange eller finne.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com