ZetaTalk: Undertrykkelse av informasjonen


Er den gigantiske 12. Planeten det samme som Planet X? På tross av hva nylige nyhetsreportasjer kan fortelle og motsatt av hva vitenskapen kan ha lov til å si, så eksisterer Planet-X og den er den 12. Planeten. En og samme ting. I all rettferdighet må vi påpeke at denne 12. Planeten er vanskelig å spore. Ettersom den har retning rett imot Solsystemet deres, virker det som om den står helt stille. Den har en svak glød og er på en måte selvlysende slik som Sola. Men den er ikke radioaktiv, og er derfor i stand til å ha liv. Selv om den reiser gjennom rommet i sin lange omløpsbane er den altså selvforsynt med varme og lys. På grunn av dette er den av astronomer betraktet som en svak stjerne langt unna. Man blir ikke særlig klokere siden det ikke finnes metoder for å måle avstand i rommet utenom å studere bevegelser og hvilke objekter som passerer foran hverandre.

Hvorfor er vitenskapsmenn så benektende istedet for å rope ut sannheten? De frykter for sin jobb, sin sikkerhet og deres families sikkerhet. Med andre ord de blir truet av myndighetene til å unngå dette emnet som om det var pesten. Ikke rop brann på en folksom planet. Ikke fortell folket om noe de ikke kan gjøre noe med. Ikke spre panikk. Deres myndigheter er informerte for lenge siden, og blitt fortalt hvor de skal se og hva de skal se etter. De har hatt muligheten, over tid, til å sammenligne et bilde med et annet og dette antyder bevegelse. Fjerne stjerner beveger seg ikke på denne måten. I tillegg er sporingen av bevegelse i samsvar med våre forutsigelser. Deres myndigheter vet med temmelig høy sikkerhet at kjempeplaneten kommer nærmere.

Det vil ikke bli slutt på forvirringen omkring det å lokalisere planeten på himmelen, spesielt hvis en prøver å overbevise befolkningen eller myndighetene om at den eksisterer og er i bevegelse. Ved siden av det faktum at det ikke vil bli gitt assistanse til noen som vil prøve å lokalisere planeten, så vil man møte motstand. Myndighetene vet at den er der, men frykter kaoset som vil utvikle seg hvis befolkningen får vite om det. De blant myndighetene som har kunnskap, planlegger personlige fluktruter og trygge steder og vil forsvinne når tiden er inne. De som har kunnskap og er opptatt av å spre budskapet bli brutalt undertrykket. De vet at alle uttalelser de kommer med vil bli fulgt av ondsinnet miskreditt, personlig vanry og mistet anseelse. Etterhvert som enkeltpersoner mener de har lokalisert planeten, vil de likevel ikke motta hjelp fra de som har tilgang på avansert utstyr. Dette fordi alt slikt utstyr faller under paraplyen til myndighetene på en eller annen måte.

Det er nettopp denne reaksjonen fra myndighetene som er grunnen til at vi har blitt så bråkete om polskiftet. Befolkningen burde i alle fall få informasjon. Da kan de i det minste gjøre opp sin egen mening om de vil benekte, tro, ignorere eller ta affære, forberede seg eller feste bort tiden. Folk bør etter vår mening bli gitt muligheten. Ettersom vi uansett forventer at vår kommunikasjon vil stå lavt i kurs hos myndighetene, vil vi likevel få lov til å snakke. Det er mennesker, spesielt astronomer i en posisjon til å vite, som vil bli oppfordret til å tie stille. Du er derfor uten hjelp til å lokalisere planeten på himmelen, og etter hvert som tiden for passasjen nærmer seg er du i stand til å vise vei for andre som vil se. Dette vil være en ensom og forgjeves oppgave helt til planeten bli synlig for øyet og hobbyastronomen. Klimaendringer - Oppvarmingen jordkjernen som fører til økt jordskjelvaktivitet, striregn og tørke og vulkansk aktivitet, vil få mange til å undre seg. På det tidspunktet vil de være mer åpen for å betrakte muligheter. Når polskiftet inntreffer vil mesteparten av jordas befolkning være svært sårbar. Selv med alt bevis i verden, vil denne sårbarheten være tilstede som følge av benektelse eller at man ikke er i stand til å ta affære.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com