ZetaTalk: Tegn


Forandringer har allerede begynt, og er kjent av deres vitenskapsmenn og metereologer. Voldsomme stormer, uvanlig værmønster, voldsom og langvarig tørke, hyppigere orkaner, kraftige regnskyll, og generell oppvarming av planeten. Alt dette er resultater av fenomenet global oppvarming, likevel er ikke årsaken klarlagt. Hvem av dere, være seg menigmann eller til og med vitenskapsmann, kan fremlegge årsaken med sikkerhet? Vi forteller dere at Jorda i seg selv vil bli varmere, og at dette vil påvirke værmønsteret. Menneskeheten har kommet dithen at dere forventer forutsigbarhet av været. Til og med monsunene i Østen eller orkanene i de Østlige deler av USA er forventet og forberedt på, fordi de er forutsigbare. I løpet av de neste tiårene, inntil Jorda igjen slår seg til ro i et forutsigbart mønster, vil menneskehetens største problem med været bli dets uforutsigbarhet.

Værendringer som signaliserer kjempekometens ankomst vil i begynnelsen holde seg innenfor normale rammer. Så lenge meteorologene kan finne liknende mønster i sine bøker, eller i historier fra gamle dager,så vil ingen bli nevneverdig advart. I det hele tatt er været en konstant kilde til diskusjon, men intensiteten i disse diskusjonene vil endre seg når effekten været har på næringskjeden beveger seg utover de vanlige rammene. På dette tidspunkt vil alarmen gå. Alle forsøk på å forklare klimaendringer som et resultat av Drivhuseffekten vil falle i grus siden været vil opphøre å være forutsigbart. Deler av verden som i hele manns minne har vært ørken, vil bli sump som følge av konstante og gjentatte regnskyll. Tempererte klima som har vært vant til periodisk og lett regnvær vil lide av uregjerlig tørke. Plutselig så snur dette uten noen åpenbar grunn. Årsaken til dette ligger dypt inne i Jordkjernen, et område meterologer ikke tar med i betraktningen, noe som fører til at deres spådommer på atmosfæren aldri blir basert på riktige parametre.

En hovedforandring som man kan peke på, er oppvarmingen av havet rundt hele Jorda. Dette er blitt målt rundt hele kloden som en stigning i vannstanden på omkring 15 cm. Vannet har steget fordi det er varmere, og varmt vann tar større plass enn kaldt vann, noe som kan bekreftes av alle elementære fysikkbøker. Hvordan har det seg at havet som er så dypt og kaldt har blitt varmere? Er årsaken den nesten ikke merkbare økningen i lufttemperaturen på en grad eller to, som i disse tider er rapportert? Siden varme stiger opp, hvordan ville denne ubetydelige temperaturøkningen påvirke havet? Metereologer vil fortelle dere at virkningene av varmere luft er luftturbulens, ikke varmere hav. Havet er blitt varmere fordi jordkjernen er blitt varmere, og årsaken til det ligger i kjernens respons på sin bror som kommer nærmere. Dette vil fortsette og øke på helt til en stund etter at omveltningene er over.

Enda et tegn er en reduksjon i rotasjonshastigheten, en forløper til den rotasjonsstopp som inntreffer i det øyeblikk passasjen skjer. På samme måte som vær og varme utvikler seg, er også dette så gradvis og svakt at det kan diskuteres. Mennesker i en benektende tilstand argumenterer ikke med bakgrunn i dagens informasjon, de argumenterer ved å sammenligne med tidligere data. Tidligere data var ugyldig på en eller annen måte, var registrert med upresise instrumenter eller var kanskje ikke registrert i det hele tatt. Presise værdata har bare blitt registrert løpet av de siste tiårene, i beste fall hundre år, og før det ble bare ekstreme værtilfeller som orkan registrert, og da i form av historier. Det eksisterte ingen målemetoder for eksempelvis vindhastigheten i en orkan, derfor ble den antatte høyden på bølger og størrelsen på bygninger som raste sammen registrert. På samme måte med kraftige jordskjelv, som i tidligere tider har jevnet byer med jorden. Siden man før i tiden var uten muligheten til å bestemme Richters skala, ble jordskjelv enten kalt svak eller kraftig rystelse.

Den beste måten å imøtegå argumenter er ikke å dvele ved fortiden, men å nedtegne den nåværende utviklingen. Alle trender
og tegn vil bli tydeligere, med stadig varmere vann i havene, mer uberegnelige og uforutsigbare værsituasjoner, og Jordens
rotasjon vil gradvis sakne så det blir mer og mer målbart. Om man nå begynner å samle slik statistikk på årsbasis, vil trendene
danne et klart mønster. Statistikken vil måtte samles ved dagens metoder[, og argumentasjonen føres overfor den eksisterende
befolkning]. Alle trender og tegn vil etterhvert øke raskere, dvs. eksponentielt, når den 12. planeten kommer inn i solsystemer,
og kan benyttes som et tegn til de mange som planlegger å flytte i sikkerhet at nå er tiden inne. Værsituasjonen og
oppvarmingen av havene kan diskuteres til det siste, men Jordens saktere rotasjon vil være udiskutabel.
 

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com