ZetaTalk: Ildstormer


Katastrofen medfører geologisk omveltning, vulkanutbrudd, noen deler av Jorden varmes opp til glødende temperaturer, og i noen tilfeller med ildstormer fra himmelen. Disse ildstormene skyldes reaksjoner av atmosfæriske gasser som skriver seg fra de  pågående forstyrrelsene. Petrokarboner blir dannet på grunn av lyn og intens varme når åpne vulkaner passeres, og disse petrokarbonene vil av og til regne brennende ned. Med atmosfæren delvis borte, vil ikke kjemikaliene i kometens hale - lik deres petro kjemikalier, blusse opp med en rask nedbrytning til vann og karbondioksyd, men vil falle nær jordens overflate før de flammer opp. En ildstorm dreper alt den kommer over. Alt dette er det blitt referert til i tidligere tider ettersom menneskene har observert følgende av kataklysmene. Denne type aktivitet setter skogene i brann. Selv om vegetasjonen kommer tilbake, via frø og røtter, vil mange områder allikevel være blottlagt for vegetasjon en stund.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com