ZetaTalk: Bevis eksisterer


Bevis er noe som ligger foran deg og som har ligget der i mangfoldige år. Det gjelder ikke bare jordens geologi. Hvis du rett og slett ser hvordan myndighetene reagerer, kan du ane et mønster. De som helst ser at det ikke er slik, vil selvfølgelig ikke finne noe bevis. Hvorfor gjemmer NASA det som Hubble-teleskopet ser, og ikke makter å utgi det? Dette burde fortelle dere noe. Så se an denne oppførselen og spør hvorfor dette skjer. Med mindre man ser på et lite lyspunkt av en stjerne, kan det være mange ulike oppfatninger av hva man ser. Mye av strålingen som kommer fra rommet er bare mulig å identifisere i større observatorier, som fins i et så lite antall og som krever så mye penger å betjene at de uunngåelig blir trukket i trådene og kontrollert. I tillegg kommer det utsagn fra NASA og JPL som kan tjene som det folk kan se.

Hva var det som hendte med planet X som ble observert i 1983? For hundrevis av år før dette kunne astronomer plotte inn banene til de ytterste planetene og fastslå at det var avvik. Dette var opptakten til en hektisk aktivitet ved inngangen til 1980. årene som gikk ut på at kalkulasjoner gjort av Van Flandern m. fl. viste omtrentlig størrelse på en planet, en ekstra planet i solsystemet ,som ville veie opp for avvikene. Han var faktisk svært nær den virkelige størrelsen på den 12. planeten som for øyeblikket er på vei inn. De fant den! Den ble lokalisert infrarødt. Det var avisoppslag, og plutselig ble det ikke sagt et ord på ti år. Da forklarte NASA at små forskjeller i vekt i de ytterste planetene kunne forklare alt. Vekten av planetene blir kalkulert  ut fra banen og den synlige størrelsen. Hvis det er tilfelle det NASA påstår, hvorfor ville astronomer i flere århundrer være forvirret og notere seg avvik? De ville ha kalkulert vekten for å forklare avvikene fra begynnelsen av! Du blir selvfølgelig lurt og løyet for.

Himmelen er full av objekter og mye lys. Noe beveger seg, noe ikke. Med mindre man har en relativt stasjonær stjerne som er funklende og med en nålespiss av lys, er det vanskelig for den vanlige mann å si om det er det ene eller det andre. I den avstanden den 12. planeten befinner seg fra oss i 1999, er den mindre enn Pluto, som er en liten prikk. I tillegg reflekterer Pluto sollys, noe den 12. planeten ikke kan gjøre ennå på grunn av sin avstand fra Sola. Derfor har den ikke det lysende utseende som Pluto har, samtidig som den er mindre. Den har en matt rød glød som nesten vil gå i ett med bakgrunnen fordi den ikke virker som noe lysende punkt. Derfor må du fokusere for svakt lys og ikke for skarpt lys når du skal se etter den. Mesteparten av deres teleskoputstyr er bygd for å filtrere ut lyspunktene som kommer fra stjernene som er temmelig intens i midten. Derfor må du utstyre deg for størrelsesorden 10 for å motvirke brytningen som teleskoputstyret bruker til å justere for stjernelys, og se etter noe lite.

I stedet for å se etter et bevegelig objekt, som garantert vil komme til syne året før polskiftet, se heller på forandringene i Jorden. Endret jordskjelvaktivitet og klimaendringer vil fortelle deg  mer nøyaktig hva som er forestående. Ta en titt på den jødiske utvandringen, og hva Bibelen og egyptisk papyrus forteller om hva som foregikk før det forrige polskiftet - Insekter og frosker virket helt forvirret, tørkekatastrofene og oversvømmelsene. I tillegg til dette er oppvarmingen av havet fra bunnen og opp og den økte bevegelsen i den forvirrede jordkjernen indikasjoner til dere om at noe er veldig, veldig nært. Dette burde advare dere, og dere vil tidsnok se noe på himmelen.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com