ZetaTalk: Jorden knaker


Etter hvert som passasjen nærmer seg, og i løpet av den dagen, så vil Jorden begynne å stønne og bære seg for å motsette seg det uunngåelige skiftet. Når skiftet begynner å skje, vil det samtidig opptre trykk- og strekkområder samt økning og minkning i spenninger forskjellige steder. Likevel vil det ikke skje noen bevegelse eller skifte av jordskorpen før en viss spenningsterskel er nådd. Derfor vil man oppleve en uke med rotasjonsstopp, med økende knaking og stønning i Jorden, før skiftet plutselig skjer på et blunk. Det er polskiftet i seg selv som vil sørge for den virkelige rivingen og bølgingen i kontinentalplatene og at disse vil presses over eller under hverandre, når alt settes i bevegelse. Først i denne timen vil man legge merke til trykk- og strekkrefter ved at områder som er utsatt for plateundergang blir sterkt oppvarmet og områder som er utsatt for drakrefter vil strekke seg. Der disse strekkreftene opptrer under vann, slik som i områder som grenser Atlanterhavet, vil land bli dratt ned i flere minutter, til og med timer, før skiftet finner sted. Der hvor plateundergang skjer på land, vil man oppleve økende varme, til og med før selve undergangen og fjellsmeltingen skjer. Før selve skiftet så stønner Jorden  i den uutholdelige spenningen.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com