ZetaTalk: Avlingsproblemer


Som vi har beskrevet tidligere så vil været etterhvert bli uforutsigbart med kraftige nedbørsperioder på steder som ikke forventer dette, og likedan vil tørkeperioder opptre på uventede steder. Man vil oppleve ekstreme temperaturer. Uvanlige varme vintre, der trær og busker begynner å slå knopp og tro at det er vår, for i neste øyeblikk å bli utsatt for frost. På samme måte så vil frost opptre sent på våren, inn i sommeren, og drepe knopper og skudd som varsomt presser seg frem. I verden i dag så balanseres dette ved at varer blir distribuert rundt kloden. I løpet av tiden frem til at den 12. Planeten igjen viser seg, så vil alle deler av Jorden oppleve slike ekstreme forhold. Selvfølgelig vil ikke all produksjon vil bli ødelagt da drivhus- og hageavlinger vil greie seg hvis de blir stelt omhyggelig. Det er de store avlingene beregnet til å brødfø de store befolkningsmasser som vil lide. De vil finne at de har lite å selge, og prisene vil følgelig stige.

Først vil man forbruke av lager beregnet for slike trange tider. Etter en tid vil disse lagerne tømmes, og myndighetene blir nervøse. Den hjelpende hånden fra bedrestilte nasjoner vil stoppe. En forverring av dette området vil slite hardt på allerede tynnslitte nerver. Helt inn til omveltningene vil mennesker hovedsaklig fortsette med kjente jordbruks- og fiskemetoder. Det er generelt enorm motstand mot forandring, og varsler om et polskifte vil bli børstet til side av det store flertallet som vil velge å ikke legge merke til åpenbare tegn eller i det hele tatt å overveie noe så skremmende. Som en konsekvens av dette, så vil polskiftet overraske nesten alle mennesker som ikke er bevisst hva som skal skje.

Grupper som har forberedt seg, og som er selvforsynt fra sine egne velstelte hager, vil ikke finne seg selv imellom sultenød og fiendtlighet. Heldigvis er den maten som er enklest å dyrke også den mest næringsøkonomiske. Mennesker har bare med å se seg tilbake i historien og lære disse leksene på nytt. Utenom de få som har forberedt seg, vil de overlevende finne at de er uten mat. I byene vil dette skje fort, siden fersk eller frosset mat vil bederves hurtig på grunn av total energimangel. Hermetikk og tørket mat vil bare vare til det er tomt, hva skal man så spise? Det vil ikke gå så mye bedre i landlige omgivelser hvor man vil forvente å finne hager i drift og rikelig med buskap. Tørke og uregelmessig vær vil kreve sitt offer, for ikke å snakke om omveltningene i seg selv. Hvor lenge vil en sulten bonde gi korn til sin buskap? Han vil selv spise kornet og buskapen. Og når han blir sulten nok vil han spise det siste spirende kornet, og såkornet. Borte.

Hvis leseren tror at planting og høsting vil fortsette som før, bør han forstå at halvmørket som følger et polskifte er ødeleggende for vegetasjonen. Hvis vegetasjonen overlever tørken som kommer forut for omveltningene og hagl- og ildstormene under polskiftet, så må den i neste omgang overleve et nesten kontinuerlig regnvær og fravær av sollys. Tilbakevendingen av vegetasjon etter polskiftet er ikke hovedsaklig fra husdyrhold og hagebruk, selv om noen dyktige bønder vil greie å holde liv i sine spirende planter. Tilbakevendingen skjer i villmarksområder, fra hardføre røtter som prøver om og om igjen på å spire. I mellomtiden sulter mennesker.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com0