ZetaTalk: Tidspunktet


Angående nøyaktigheten på våre forutsigelser, sent på våren eller forsommeren år 2003, kan ikke den nøyaktige dagen fastsettes. Når kometen og Jorden påvirker og er i nærheten av hverandre og polskiftet inntreffer, avgjøres det nøyaktige tidspunktet for dette av flere ting: Den eksakte plasseringen av kontinentene når jordrotasjonen minker og etterhvert stopper, hvor mye den indre jordkjernen piskes opp før jordskorpa slipper. Dette er situasjoner man ikke kan forutsi, da det er for mange parametre å ta hensyn til.

Kometen vil bli synlig for øyet omtrent 7,3 uker, iallefall ikke noe mindre enn 43 dager, før den store forstyrrelsen av gravitasjon og magnetisme som vi har beskrevet. Alle vil være klar over det, selv om de fleste vil ta det med en klype salt. Som vi har nevnt, vil storparten av menneskeheten enten være i en benektende tilstand eller ha det for travelt til å legge merke til det eller foreta seg noe. Kometen er allerede kjent og synlig for blant andre deres myndigheter. De diskuterer dette seg i mellom nå. Hva myndighetene i verden velger å fortelle befolkningen er ikke kjent - Dette er et spørsmål om fri vilje, skulle man gjette et utfall på dette tidspunktet kan det vise seg å være feil. Vi har valgt å varsle folk. De som vil handle kan gjøre det. De som velger å ignorere det har gjort et valg for seg selv og de de er glad i. De som ikke kan handle, på grunn mangel på kapasitet, kan ta det med ro.

Kometen gjør sin framtreden periodisk, gjennomsnittlig hvert 3657 år. Variasjonen er ikke avhengig av noen årsak i deres Solsystem, men av gravitasjonskraften fra planeter i nærheten av kometens bane når den er utenfor Solsystemet. Vi anbefaler deg å lese noe av litteraturen som er skrevet om den periodiske naturen til denne kometen, som også kan bli beskrevet som en planet som hører til deres Solsystem. Deres Jord står som et vitne til denne kometens periodiske natur i form av de geologiske bevis som finnes.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com