ZetaTalk: Zeta Visjon


Nancy's visjon begynner

Jeg ser ned på Jorda fra verdensrommet, er akkurat langt nok ut til å alle horisontene på en gang, hovedsakling. Posisjonert over Nordamerika, kan jeg se en linje bevege seg fra Nordpolen til like utenfor Brasil i Atlanterhavet. Så snur Jorda østover under meg, helt til jeg er posisjonert over Stillehavet, slik at jeg kan se endepunktet på en linje som beveger seg fra Sørpolen til midt i India.

Nå, over India, snur Jorda slik at jeg beveger meg tilbake til Nordamerika. Idet jeg passerer over Sørøst Asia, legger jeg merke til at landet langs kysten forsvinner, det blir spist opp av vannet. Dette skjer langs hele kystlinjen , så langt mitt øye rekker, fra Nord-Korea til Indonesia. Hele Indonesia forsvinner på denne måten. Australia blir rammet, til og med før bortspisingen av kystlinjen starter, på det viset at hele den vestlige delen ser ut til å være under vann.

Når vestkysten av Nord-Amerika kommer til syne, kan jeg se hele kystlinjen fra (hva jeg mener å være) California opp til Canada blir kraftig hevet over vannlinjen. Der hvor jeg mener at San Fransisco ligger, er det en reduksjon i vannstanden. Kystlinjen er ikke grønn, men synes å være beige i fargen. I det jeg passerer over USA, ser jeg sørøst-kysten blir spist opp på samme måte som Sørøst Asia. Florida er borte, det samme er østkysten helt opp til Appalachian fjellene. Den sørlige delen er under vann.

Nå forandrer visjonen sin posisjon i det Jorda snur under meg, slik at jeg passerer over velkjente landområder. I det jeg passerer opp gjennom Canada og over Grønland, kan jeg se at Europa ser ut til å bestå ev en rekke øyer. Beveger meg videre over kontinentet, kan jeg se at India, eller der landet brukte å ligge, allerede er helt dekket. India er fullstendig under vann. Deretter passerer jeg over landmasser jeg ikke kan gjenkjenne (Antarktis?), som ikke har noe grønt i det hele tatt.

Etterfulgt av dette blir jeg gitt en visjon av et hus i noe som ser ut til å være et varmt, ørkenlignende område, med en tørr vind som blåser. Jeg blir fortalt at dette vil skje sent på våren eller forsommeren i år 2003. Jorda vil være varm og stillestående. Jeg kan se i visjonen at det er en rød glød overalt. Jeg blir fortalt at det vil bli mislykkede avlinger over hele verden på grunn av tørke i de tre siste årene.

Nancy's visjon slutt

Vår emissær, Nancy, har lagt ut visjonen vi gav henne angående kataklysmene. Kataklysmene er et resultat fra den magnetiske drakraften fra en kjempekomet, som faktisk er en del av Solsystemet deres. Massen til denne planeten overstiger Jordas masse. Kometen vil passere, på sin første tur gjennom Solsystemet, mellom Jorda og Sola. Kollisjon er ikke mulig, da banene ikke krysser hverandre. Imidlertid, fordi den kommer inn fra det ytre verdensrom som den gjør, er den ikke magnetisk innrettet etter den nært sammenknyttede gruppen som går i bane rundt Sola. Kometen er innrettet etter en større målestokk, hvor den tilbringer mesteparten av sin omløpstid, som gjennomsnittlig er på 3657 år. Når kometen kommer inn i deres Solsystem, akselererer den , slik at den opprettholder sin magnetiske innretting når den jager gjennom. Da den har større masse enn Jorda, blir den ikke forstyrret av Jordas magnetiske innretting. Jorda er ikke fullt så heldig.

Den første passasjen vil inntreffe, etter våre kalkulasjoner, tidlig i år 2003. En mengde naturkatastrofer vil skje i løpet av denne passasjen - Tidevannsbølger, jordskjelv opp til 15 på Richters skala, og et skydekke av vulkansk støv vil gjøre atmosfæren mørk som kvelden i flere tiår. En andre passasje vil skje vel 7 år senere, ca. år 2011. Ved den andre passasjen er kometen på vei ut av Solsystemet igjen, men en ny serie katastrofer vil hende på dette tidspunktet.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com