ZetaTalk: Jorden gjenfødes


Jorden vil i fremtiden vil bli renset opp. Det er flere faktorer for påvirker Jordens helse. For det første vil polskiftet føre til forandringer. Jordas befolkning vil bli redusert med 90 %. Forurensende metoder, så som å brenne olje og kjemikalske tilsetningsstoffer, vil stort sett opphøre. Livet vil bli mer primitivt. Massive geologiske forandringer vil opptre, med nytt land som reiser seg fra havets dyp og eksisterende land synker i havet. Det vil bli omtrent kontinuerlig regnvær som vil vaske nylig reist land fritt for salt. Forurensere, slike som fabrikker som videreforedler med kjemiske stoffer, vil bli spredt verden over. Og atmosfæren, med dens mange problemer, vil bli gjenskapt frisk.

Forsøk på å kontrollere forurensningen, den Grønne bevegelsen, er for tiden en stagnert bevegelse. Jorden vil fornye seg selv fra måten vi lever på i dag. Så som lagre av frø og lagre av genetisk materiale fra forskjellige dyr - fisk og fugl og krypdyr og pattedyr. I tiden mellom nå og polskiftet, vil Jordens lagre sine spirer til liv bli truet, og det er dette forsøkene på forurensnings kontroll beskytter.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com