ZetaTalk: Tusenårsfornektelse


Jorda vil gjennomgå voldsomme fysiske forandringer i nær fremtid. Dette er relatert til tusenårsskiftet, men ikke akkurat slik Bibelen, eller Nostradamus, eller forskjellige andre spåmenn for tiden forutser. Det er sannhet i ryktene om det som er kalt Den 12. Planeten, en kjempekomet. Det er sannhet i det som er blitt fortalt om voldsomme geologiske endringer, kontinenter som blir revet fra hverandre og fjell som blir presset oppover. Syndefloden inntraff nettopp i løpet av en slik periode. Polskifter er vanlige i slike perioder. Jordskorpa glir lett over den bløte smeltede kjernen, jordskorpa blir dratt i den ene retningen, og kjernen, som er mer magnetisk tilbøyelig, i en annen. Slike tider med voldsom geologisk omveltning er forestående for jordbeboere.

Det vil bli mye død. Mesteparten av menneskene på Jorda vil på dette tidspunktet ikke være klar over hva som skal skje. De vil kanskje legge merke til tørke, og en rødlig glød på grunn av varmen denne dagen, kanskje også et rødlig støv som farger vannet og gir en bitter smak på deres drikkevann. Mesteparten av menneskene på Jorda vil ha så store problemer med å eksistere fra dag til dag at de knapt vil legge merke til det. Til og med de som kan være klar over det kan knapt gjøre noe med det. Kan en mann som nesten ikke kan brødfø sin familie flykte? Hva skulle de leve av, kan de i det hele tatt skaffe seg et trygt sted å være? Og hva skulle et slikt trygt sted være? Dette er en ukjent erfaring. Det fins ingen tidligere erfaringer i minnet. Benektelsen er høy. Styresmaktene vil ikke oppmuntre til spredning av informasjon, da de ønsker ro i rekkene og at nåværende situasjon skal fortsette.

Til og med der hvor det er viten, vil det være lite handling. Mange vil se seg omkring og diskutere sin livsstil og om de skal ta affære. Forlate sitt hjem, og bekvemmeligheten til sine velkjente steder og mennesker som representerer en forsørger-struktur? Hvordan skal de leve? Skulle de bli tvunget til å bli tiggere - De burde holde seg til sine velkjente omgivelser. Så har vi de som vil holde fast på sine materielle goder. Til og med hvis de hadde valget, hvis et sted hadde blitt tilrettelagt for dem i tryggere omgivelser, ville de funnet at de var for bundet til sine materielle goder og ikke å være i stand til skille seg fra dem uansett risiko. De vil dø med sine materielle ting, klynge seg til disse som det kjæreste de har. De fleste som står ansikt til ansikt med slike grusomme valg velger å behandle situasjonen med benektelse.

Imellom den uoppmerksomme, den uheldige og den uvillige befinner storparten av menneskeheten seg. De som overlever de massive jordskjelvene, som vil jevne byer med jorden, og de massive tidevannsbølgene, som vil oversvømme kyst linjer hundrevis av kilometer innover landet vil enten være heldige eller ha fått assistanse. Ettersom Jorda skal bli et hjem for Service-til-Andre skapninger, de mennesker som opererer i denne retningen vil ha valget mellom å forbli i sin menneskelige form eller bli reinkarnert senere. Hvis den menneskelige formen er valgt, vil disse menneskene få assistanse i løpet av de katastrofale timene. De vil ikke være bevisst denne assistansen, men vil finne seg selv klyngende fast til flytende materialer etter at oversvømmelsen har passert, eller etter å ha fått tilbake bevisstheten etter jordskjelvene. Mange vil flytte til trygge områder og etablere samfunn som opererer i fremtidens Service-til-Andre retning. Disse områdene vil være landlige og hovedsaklig primitive, og de vil ikke være avhengig av sivilisasjonen slik de kjenner den nå, hverken før eller etter omveltningene.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com