Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Látogatások >
< 73 >
2002. április
-
longint

ZetaTalk: Megegyezések


Az emberek általában csak szubliminálisan vannak tudatában kontakta szerepüknek. Ők így szintén szubliminálisan vannak tisztában a többi emberrel, akikkel a látogatások során találkoznak. Ahogy elmagyaráztuk, több ember is találkozik rendszeresen más emberekkel a vizitek során, tervezvén a szerepét az eltolódáshoz vezető időkre, a szerepét magára az eltolódásra, és különösképpen a szerepét az Újidőre. Ezek a szerepek - ahogy azt aligha kell említenünk - egymással szoros kapcsolatban állnak és maguk a kontakták és az idegen látogatóik koordinálják őket, egy csapatként. Milyen fajta tevékenységek lehetnek azok, amiket terveznek?

Mármost, adva lévén ez a fajta önkéntesség és koordináció, mit várhat egy tudatos szinten státuszáról mit sem tudó kontakta? Lehet, hogy egy könyvesboltban találja magát, olyan könyvek között böngészve, amelyek korábban nem érdekelték. Szintén találhatja magát vonzva, hajtva egy konkrét hely felé, mint egy park, egy meghatározott napon, és beszélgetésben találhatja magát egy máskülönben idegen személlyel, mintha csak egy barátja lenne. Ez nem egy véletlen, ez egy terv volt. Mindkét kontakta találkozott már egymással, korábban, és miután úgy döntöttek, tudatosan is szükséges megismerkedniük, hogy az időveszteséget csökkentsék, amikor a munka terhe rajtuk volt, elkészítették ezt a tervet. Mindketten meghatározták az időt és a helyszínt, és mindketten azt a napot jelölték ki a találkozásukra. Bármelyikük is eltévedne, vagy elkésne, akkor a másik értesül erről, a látogatóin keresztül, akik figyelemmel követik a találkozót, hogy segítsék és biztosítsák annak létrejöttét. Ezek a találkozások a bennük részt vevő emberek kívánsága, akik lényegében a Hívást adják, hogy ez megvalósuljon, és így az ebben való közreműködés eléggé összhangban van az emberi ügyekbe való beleavatkozásra vonatkozó szabályokkal.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com