Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Látogatások >
< 55 >
1996. szeptember
-
longint

ZetaTalk: Alternatív valóságok


Kontakták - függetlenül attól, hogy tudatos szinten tisztában vannak-e státuszuknak vagy sem - egy fejtörést okozó világban találják benne magukat. Az emberi társadalom alig-alig barátkozott meg a telepátia gondolatával, nevetségessé téve azokat, akik azt állítják, hogy létezik ez a formája a kommunikációnak, még ha igazolva is lett ellenőrzött laboratóriumi körülmények között. A szellemek koncepciójára, csakúgy mint a kísértetek, a reinkarnáció vagy a megszállás fogalmaira a mesék birodalmában tekintenek inkább, mintsem tényekről való beszámolókként, különösen, hogy a szellemek nem hagynak nyomot vagy ujjlenyomatot maguk után. Amit nem lehet fizikailag befogni, az nem létezik, sokak fejében, tehát az agyhullámok vagy a szellem formák feltételezések. Miben hagyja ez a kontaktát, akinek sok esetben elkezdtek testen kívüli élményei lenni, csak hogy szintén ködösítsék a képet? Kontakták, akik még nem ismerték fel a státuszukat, vagy akik még nem válogatták szét a szellemből jövő emlékeket a testi tudatban őrzött emlékektől, igencsak zavarban lehetnek.

Mindamellett, amikor a kontakta alkalmazkodik a szellemi formák koncepciójához - amelyek ki- és be mozoghatnak anyagi testekből - és a látogatásokhoz - amelyek történhetnek lélektől lélekig, amíg a kontakta lelke inkarnálva marad vagy kint van egy testen kívüli élmény során -, akkor a kontakta mindig kifejleszti a képességet ezeknek az élményeknek az egymástól való megkülönböztetésére. Általánosságban, a telepatikus úton összegyűjtött információk korlátozottak hatókörükben, egy szimpla fogalmat vagy képet közvetítve. Egy testen kívüli élmény során szerzett információk átfogóak, azonban a korporális tudat csak lépésenként fogja megemészteni, amit megtud a visszatérő szellemtől, hogy így először csak a végeredményt tudja meg, a részletek pedig később szivárognak be. Látogatások tudat alatti emlékei, ahogy mondjátok: teljes színükben és hangjukban játszódnak vissza a felidézés során, így az emlék úgy bontakozik ki, mint egy mozi. Ezért egy tapasztalt kontakta, aki szétválogatta az alternatív valóságokat, azt találja, hogy az élete nem zavarba ejtőbb, mint amikor egy vásárló különböző országokból származó és különféle divatú ruhákat fedez fel a polcokon. Egy idő után, az egész tök normálisnak tűnik.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com