Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Látogatások >
< 33 >
1995. december
1998. november
longint

ZetaTalk: Lélek-lélek kapcsolat


A kapcsolattartók tudatában vannak olyan látogatásoknak, amelyekben fizikai testük is részt vesz, minthogy a visszaemlékezések alatt falakon úsznak keresztül, gyorsan lebegnek, egy bénított állapotban vannak, egy vizsgáló asztal hideg felületét érzik, vagy más ilyen emlékeik vannak a tudatalatti agyukban, amik megerősítik, hogy egy látogatás történt. Aztán vannak a testen kívüli élmények, melyeket a szellem kommunikál a tudathoz olyan fogalmakban, amiket a tudat fel tud fogni - látványban, hangokban és illatokban. A kapcsolattartóknak szintén lehetnek látogatásai lélektől-lélekig, mialatt a szellemük a testükben marad inkább, mint kijutna belőle. Ez egy látogatás, egy kontaktus ugyanúgy, mintha fizikai formában történt volna, de nincs különösebb emlékük erről, mivel a látogatás szenzoriális emléke nem különbözik a napi emlékektől, amikre a kontakta amúgy is emlékezik. Felidézés sem fogja megváltoztatni ezt, mivel nincs olyan kincs a tudatalattiban, mely arra várna, hogy összekapcsolódjon a tudattal, sem a szellem nem vár egy olyan lehetőségre, hogy a tudatnak naprakészen előhozza, hogy hol járt és mit figyelt meg. Minden egy helyütt történt. Semmi elveszett idő, semmi rejtett emlék, semmi rögzítődött testen kívüli élmény, ami ki szeretne bontakozni - egy in-situ látogatás, ami csak a lélekben rögzült.

A kapcsolattartók gyakran zavarba jönnek ezektől a látogatásoktól, azon tűnődve, hogy egy látogatás történt-e, avagy más jelenség játszódott le. A kontaktáknak figyelmet kellene szentelniük az érzékeléseikre, figyelniük arra, hogy mit kapnak, intuitív módon, ezekkel a nem látott szellemekkel való beszélgetések eredményeként; figyelniük, hogy miben növekedett a lelkük megértésben, és mit próbál közvetíteni. A lélek többet tud, mint az ideiglenes emberi test, a sok megtestesüléséből. A lélek több információban is illetékes, mint a test, amibe inkarnálódott, mivel lélek-lélek csevejeket tehet másokkal, és ebből fakadóan könnyedén képes felismerni az önmagát-szolgálót a másokat-szolgáló orientáció ellenében. Ezért, ha az ember egy zsigereiből jövő érzést ír le, akkor ennek a szélesebb tudásnak ad hitelt, nem ismervén annak forrását. Miből ismeri fel a kontakta, hogy egy ilyen látogatás történt? Mivel ezek a látogatások oly nehezen megfoghatók, ezért csak egy megváltozott magatartásban ismerhetők fel a kontakta részéről, aki talán egy erős elhatározást fejleszt ki, abbahagy egy korábbi tervet keserűségérzet vagy megbánás nélkül, új érdeklődési területeket alakít ki, vagy forradalmi változásokba kezd az életében.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com