Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Látogatások >
< 07 >
1995 júliusa előtt
1995. július
longint

ZetaTalk: Eónok óta


Nekünk, a másokat-szolgáló zétáknak, már volt kapcsolatunk emberekkel rég az írott történelem előtt is. Evégből hadd hivatkozzunk arra, amit az emberek szénizotópos vizsgálatnak neveznek, szén atomok állapotára egy szerves maradványban, amely megmutatja a maradvány feltételezett korát. Az elmélet terjed, hiszen a légköri természetes szabad állapotú karbonban a jellemzőknek egy bizonyos aránya található meg, míg a szerves maradványban lévő karbon jellemzői egy ettől eltérő arányban állnak egymással, így akkor a maradvány öregedett. Általánosságban ez az elmélet helytálló, de gyakorlati szempontból ez túlságosan pontatlan a precízen a pontos évezredre rámutatáshoz, még kevésbé a pontos évszázadra vagy évtizedre. Mi, ennélfogva, az emberi fejlődés szakaszaira fogunk utalni, mivel az ember megérti ezeket a szakaszokat. Ezzel azt szeretnénk mondani, hogy az emberi megértés foltos. Néhány darabkájuk megvan, de nem mind. Még mindig keresik például a hiányzó láncszemet, és egymás között vitáznak, hogy egy közös kezdet volt-e, Afrikában, vagy több kiindulási pont. Több kiindulási pont volt. Minden rassznak - és 6 volt ezekből - más-más eredete volt. Mi megfigyelőkként jelen voltunk a kezdetektől. Itt voltunk, látogatókként, folyamatosan ettől az időtől fogva, válaszolva a Hívásra, midőn az felmerült.

A Földet sok idegen csoport látogatta az emberiség legkorábbi szakaszai óta, már sokkal azelőtt is, hogy az embert genetikailag intelligenciába tervezték volna, a jelenlegi formájába. Az emberi kultúrán hagyott nyomok olyan terjedelmesek, hogy eleve kizárják egy lista összeállítását. Ezeknek a befolyásoknak egy része jól ismert, az egyiptomi és az ősi sumér kultúrákban, vagy a védikus írásokban, amiken a 12. bolygóról származó 3. denzitású humanoid látogatók rajta hagyták a kézjegyüket, és a szent könyvekben, mint a Biblia és a Korán, melyek az eredeti másokat-szolgáló szerzők és a későbbi önmagát-szolgáló hozzáadásoknak egy csatamezői. Kevésbé jól ismertek a befolyások Kínában, ahol a kínai embert megalkotó genetikusok hatottak a hátrahagyott kultúrára. A csöndes pillanatok a kertben, a bölcsesség és egymás tisztelete, és az élet kis dolgainak megbecsülése, mint amilyen egy madár dala, ilyen nyomok. Szintén kevéssé ismert az amerikai indiánok kultúrája, amelyet maguk az indiánok által kifejlesztettnek vélelmeznek, miközben a világ nagyobbik felétől elzártan éltek. Ezek az indiánok nem annyira ok nélkül vannak tudatában annak, amit ők alakváltozásnak (shape shifting) neveznek. Az ő legendáik a szellemi lényekről a vadonban keletkeztek, és saját repüléseik igaz találkozásokon alapszanak, melyek során kiléptek a testükből, és azután nem tudták ezeket elfelejteni.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com