Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Átalakulás >
< 107 >
2001. október
-
longint

ZetaTalk: Biztonságos mennyek


Amíg tettünk róla említést, hogy egy növekvő polarizáció fog történni, a másokat-szolgáló és az önmagukat-szolgáló orientációkban lévők között, addig ez észrevehetővé, sőt akár nyilvánosan bejelentetté is fog válni 2002-ben. A Föld népessége - olyan mértékig, hogy utazhatott, mozoghatott és gazdasági érdekeltséget hozhatott létre egy tetszőleges országban - már jónéhány évtizede polarizálódik, hogy így a Skandináv országok szupportív szociális demokráciákká váltak, míg Afrika egész kontinense leigázva és brutalizálva lett gazdasági érdekekből. Egy helyi szinten, egymástól majdhogynem lőtávnyi közelségben élő közösségek ugyanígy polarizálódtak, családok az orientációjukra alapozottan hozván döntéseket elköltözések vagy barátságok megtartása felett. Így, egy nagyvároson belül, az egyik peremváros erősen másokat-szolgáló lehet közösségi szükségletek pártfogolására nézve, míg egy másik ön-központú egyénekkel teli, akik semmibe veszik egymást és személyes agendákra törekednek. Tehát miként jelenti be egy közösség, hogy egy bizonyos orientációból való, ha ez kell történjen?

Megérezve, hogy nehéz idők lesznek hamarosan esedékesek, sok erősen az önmagát-szolgálniban lévő fog megpróbálni egy könnyű életet felsorakoztatni magának, ahol irányíthat másokat és megszabhat napi történéseket. Ez a vezetésnél való próbálkozások formáját veszi, és egy biztos menny felajánlását elkeseredett embereknek, akik képtelenek másra, mint egy élet-vonalat megragadni. Ezek a biztonságos mennyek, természetesen, minden lesznek, csak mennyek nem, és lényegében szolgaságot és visszaélést jelentenek. Efféle ajánlatok - a nagy nyilvánosságnak téve nagyban, vagy kiválasztott csoportoknak, akiket közösségeikben történt nemrégi katasztrófák keserítenek - a támogatott kitelepítés, a garantált munka, a könnyű visszafizetési feltételű kölcsönök, és támogató egyének egy közösségéhez való csatlakozás felajánlásainak formáit veszik. Egy gyors meghatározás az efféle ajánlatok őszinteségére vonatkozóan elvégezhető a szervezet életkorának felmérése révén. Milyen régóta űzik a mesterséget? Ha újak, akkor miért nem alakultak meg korábban, mikor az emberi szenvedés nem újkeletű? Önsegélyezést ajánló szervezetek, amikor is az ínségben lévőket bármiféle feltételek nélkül istápolják, relatíve biztonságosak. Olyan szervezetek, amelyek az egyént vagy a családot egy potenciálisan zátonyra futható szituációnak tennék ki, igen gyanúsak.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com