Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Orientáció >
< 48 >
1997. április
-
longint

ZetaTalk: Állatok jogai


Emberek, akik mély nyugtalansággal viseltetnek a bánásmód iránt, amiben az állatoknak részük van az ember kezén, jó nyomon járnak afelé, hogy a másokat-szolgáló orientációban működjenek - egy tény, ami nem lepné meg sem őket, sem azokat, akik ismerik őket. Borzalmas bánásmód történik a lemészárlásra szánt állatok kezelése közben, zsúfolt körülmények között, melyek során az állatok a saját ürülékükben állnak és fekszenek, és vegyszerekkel pumpálják őket tele, amik megpuhítják a húsukat, de az életükhöz az injekciók fájdalmán kívül semmi mást nem adnak. A fájdalom, aminek a kísérleti állatok vannak kitéve, még borzalmasabb, sebészeti és utó-sebészeti ellátásban, ahol az állat kényelme a legutolsó szempontot képezi egészen a szándékos vegyi mérgezésig. Ezeknek a rossz bánásmódoknak egyike sem elkerülhetetlen a legkevésbé sem, de megvédik őket, mint üzleti szükségszerűségeket vagy mint az emberi egészség támogatásának velejáróit - mind hazugság. A kegyetlen bánásmódok valós okát a kontroll-orientált bárók érzéketlensége képezi, akik ezeket az ügyleteket bonyolítják, akiket nem lehet háborgatni azzal, hogy tekintetbe vegyék a fájdalmat, amit okoznak, ha ez elvesz egy percet a napjukból vagy egy pennyt a zsebükből.

Mindamellett, az állatok jogaival törődők nem szükségszerűen működnek teljesen a másokat-szolgálóban, ahol az egyének másokra legalább olyan gyakran gondolnak, mint saját magukra. Az orientáció igazi próbája akkor lép életbe, amikor az entitásnak döntenie kell saját maga és egy másvalaki között. Olyan feltételek között, ahol a gondoskodás egy másikért nem igazán jelent áldozatot, hanem mondjuk pusztán csak kellemetlenséget vagy akár még szórakozást is, ott igazi próbatétel nem történt. A kisállatok gondozása majdnem soha sem számít igazi próbatételnek, mivel ezeket kedvtelésből tartják, és nem azért, mert terhet jelentenének. Ők hancúroznak vagy másként mulattatják a gazdáikat, és a gazdáik egójának egy kiterjesztései, és egy tekintély-érzést építenek a kisállat-tartóban a mester-szolga viszonynak köszönhetően. A kisállatok gondozása egy biztonságos másokat-szolgáló gyakorlat, egy olyan, amelynél az embernél van az összes kártya, és így nem egy igazi próbatétel az elhatározásra nézve, hogy másokkal egy egyenlő alapon törődjenek a saját magukkal való törődéshez képest.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com