Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Mítoszok
< 35 >
1996. április
-
longint

ZetaTalk: Voodoo


A szuggesztió ereje mind feloszlatódik, mind félelemmel vegyes tiszteletre talál az emberek részéről, akik szerint ez képes lehet hatni más gyenge egyénekre, de bizonyosan nem őrájuk. A média úgy mutatja be a hipnózist, mint amivel lehetséges a közönségből véletlenszerűen kiválasztott egyénekből komplett bolondot csinálni a világ szeme előtt, csirkék módjára kotkodácsolva és magokat igyekezve felcsipegetni, például. Ugyancsak, a média olyan hipnotizált egyéneket mutat be, akik emberi időzített bombák módjára, az emberi társadalomban normális módon járnak-kelnek, ám egy akcióba-robbanásra vannak beállítva, amikor egy kulcsszó elhangzik vagy egy vizuális kép bemutatásra kerül nekik.

A hipnózis, a szuggesztió erejével, nem így működik, mivel az egyénnek minden esetben teljes együttműködésben kell lennie. Valakit nem lehet arra hipnotizálni, hogy azt tegye, amit nem akar tenni, jóllehet a szuggesztió biztosan jelen lehet a hipnózis során. A hipnózis bátorságot kölcsönöz a tudatnak, hogy kiengedje a fogását, engedve a tudatalattinak, hogy az kommunikáljon. Bármely az egyénre végzett szuggesztió elkerülhetetlenül elvégződik a tudatalattira is, mely a szilárd józan-ész területe, és feldolgozza a szituációkat, mintsem vakon elfogadja őket. A hipnózis a túljutásra használatos a tudat által kivetett merevségeken és tagadáson; hogy félreállítsa a tudatot, ahol az egy megfigyelő lehet, és hogy jobban integrálttá váljék, az eszmecserék egy eredményeként.

Ez elárulta, hogyan működik a voodoo, minthogy csakugyan működik.

A voodoo az áldozat hitrendszereire támaszkodik, mivel e nélkül nem létezik mágia. Valaki, aki soha nem hallott a mítoszokról, alávetve az összes ráolvasásnak, ujjmutogatásnak és tőle ellopott vagy a személyes fertályaira odahelyezett tárgyaknak, csak a fejét vakargatná. Mi lelhette őt - csodálkozna. Másrészről, az ezekben a kultúrákban felnevelkedett emberek meg vannak győződve arról, hogy a voodoo működik: kitapintható félelem van a sokféle történetet elmesélő idősek hangjában. A reagálásra eképpen előkészített emberekre ráolvasott varázslatok egy olyan félelmi ciklust indítanak be, amely csakugyan ölhet. A félelem megállíthatja a szívet összerántva a szívhez vezető artériákat, vagy a vérnyomást olyan pontig hajthatja, ahol *blow-out -ok történnek. Mondj ki egy varázslatot, és a hamuszínű áldozatot holtan találják a szállásán a következő nap. Micsoda együttműködő áldozat!

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com