Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Mítoszok
< 31 >
1995 júliusa előtt
1999. január
longint

ZetaTalk: Angyalok


Sok összezavartság volt az angyalokkal kapcsolatban, akiket rendszeresen mutatnak be a keresztény vallásban, lengő fehér ruhát viselve, szárnyakkal és glóriával. Nincs ilyen élőlény, vagy legalábbis olyan élőlény, amely így nézne ki, bár vannak entitások, akik az angyaloknak tulajdonított módokon tevékenykednek. Ez a mítosz a korai keresztény korszakban keletkezett, válaszul az emberekre, akiket koruk hagyományos viseletében láttak lebegni. A palástok, a szélben lobogva, szárnyaknak látszottak. A napfény, visszaverődve a zsíros hajukról, melyet azokban az időkben soha nem mostak meg igazán, glóriának tűnt. Angyalok.

Hogyan voltak képesek ezek az emberek lebegni, más emberek puszta látása mellett, amikor ma a levitáció, amit mi vagy mások végzünk, csak a tudatalattiban rögzül? Az emlékezet elfojtásának a lakosság félelme és nyugtalansága a kiváltója. Mi nem teszünk semmi olyat, ami növelné ezt a félelmet vagy nyugtalanságot. Ha a megfigyelő láthatja a jelenetet, és félelem nélkül fogad be megdöbbentő látványokat, akkor ez megengedett. A régi időkben, amikor az emberek elfogadóbbak voltak a mágikus történésekkel szemben, ez volt a helyzet. Manapság az emberek tudományosabbak, és felismerik, ha valami olyannal kerülnek szembe, amely kívül áll a vonatkoztatási rendszeren. Vakrémület húzódik már egy picivel a felszín alatt is, és az Ébredés ütemezése ennek figyelembevételével történik.

Mivel ezek az emberek közel álltak Jézushoz, helyesebben mondva a kíséretének részei voltak, azt feltételezték, hogy Istenhez közel állók. A jellemző válasz bármely viszonylag ismeretlen jelenségre ez - töltsük ki az üres részeket. Ezért vannak történeteink arról, hogyan lettek az angyalokból bukott angyalok, angyalok rendjeiről, és változatokról a megjelenésükben, személyiségükben, és angyalok hőstetteiről, melyek bővültek minden alkalommal, ahogy újra elmesélték őket. Ők csupán szellemek, és az ilyen leírások angyalokról egy módját jelentik a jó és a gonosz megrajzolásának, a könyörületnek és mások felé húzásnak, ami a másokat-szolgálókat jellemzi, vagy a maga felé húzásnak, ami az önmagukat-szolgálókat jellemzi. Vannak angyalok az emberek között, akik sosem hagyták el ezt a Földet. Ők rendkívüli mértékben másokra gondolnak. Ők feláldozzák magukat. Ezek talán nem angyalok?

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com