Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Mítoszok
< 15 >
1995 júliusa előtt
-
longint

ZetaTalk: Keresztre feszítés


Jézus nem az egész emberiségért halt meg a kereszten, és ez lett volna a legutolsó gondolat a fejében akkor. Jézus kiváltotta a fennálló hatalmi rendszer mérgét, mert azt prédikálta, hogy az ember szabad, és bátorította a szabad gondolkodást. Ellenszenvet érzett a pénzváltók iránt, uzsorásoknak és az emberek kemény munkáján élősködőknek látva őket, és nem habozott ezt ki is mondani. Azt sugallta, hogy a vagyonos rétegnek méltányosabb módon meg kellene osztania nyereségét azokkal az emberekkel, akik ezt a nyereséget lehetővé tették, a munkásokkal. Ezen gondolatok egyike sem nyerte el a hatalommal rendelkezők, az uralkodók tetszését, akiknek jó kapcsolataik voltak a bankárokkal, kereskedőkkel, és azon idők vagyonosaival. Ők Jézust az ő kényelmes életük fenyegetésének érezték, egy tömeglázítónak. Egy halálos ítélet eredményeként keresztre feszítették, mint ahogy számtalan más embert is keresztre feszítettek abban az időben. Ők talán mind azért haltak meg, hogy az emberiségnek ne kelljen szenvednie?

Sok legenda nőtt ki Jézus keresztre feszítés általi halála körül. Jézus - aki könnyen uralta a telepatikus természetet, mellyel az emberek normál körülmények között rendelkeznek - rátapintott a tényre, hogy az ellenségei az ő keresztre feszítését készítik elő éppen. Mivel kommentálta ezt a kimenetelt, a követői vég nélkül spekuláltak azon, hogy vajon mit érthetett a megjegyzései alatt. Egyszerűen azt értette alattuk, hogy amit előre látott, íme, most elérkezett. Mivel Jézusnak volt egy mohó követője, aki meg volt győződve arról, hogy ő nem egy szokványos ember, a követői azt keresték, hogy feléledjen a teste, hogy megadhassák neki a megítélésük szinti méltó temetést. Szenvedélyükben felháborgattak nem egy sírboltot, és ez eredményezte a mesét, hogy sok sírkamra megnyílt, és hogy a halottak felkeltek és elősétáltak. Természetesen ez soha nem történt meg! A szív óhaja, hogy így legyen, különösen, ha a szív azt kívánja, hogy a szeretett Jézus még mindig éljen, így a szív vezényli a legendát.

Történetek Jézus keresztre feszítéséről jó számmal akadnak, melyek megannyira népszerűsítik a keresztény hitet, mint ahogy a hitelét rontják. Rivális vallások, mint amilyen az iszlám vallás, magukba foglaltak olyan történeteket, amelyek szembe helyezkednek a keresztény történetekkel. Ezért míg a keresztények azt állítják, hogy Jézus a kereszten halt meg az egész emberiségért, és lényegében egy mártírhalál helyzetet teremtenek, ahol az emberiség egészének valamiféle lekötelezettséget kellene éreznie Jézus iránt - és így a vallási elit iránt is, akik jogot formáltak rá, hogy képviseljék őt -, az iszlám vallásos elit azt kereste, hogy hol tud szembeállni ezzel. Mi lehet nagyobb csapás egy feltételezett mártír számára, mint rágalmakat szórni a felajánlott oltalomra, és azt állítani - mint ahogy ezt is tették -, hogy Jézus nem vállalta el a keresztre feszítést, hanem a kétszeresét követelte ehhez a fájdalmas helyzethez? A probléma ezzel a történetmesélő játékkal az, hogy egyik történet sem igaz, és ezért egy teljesen felesleges időpocsékolás mindkét fél részéről.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com