Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Emberi lét >
< 15 >
1995 júliusa előtt
-
longint

cultures
ZetaTalk: Kulturális befolyások


A kultúra valóban hatással van arra, hogy az ember hogyan viszonyul a környezetéhez. Ez a kultúra a születést megelőzően kezdődik, amikor a magzat előre megsejti, hogy hogyan lesznek elfogadva az emberi érzelmek az emberi kultúrán belül. A méhben lévő magzatnak tudomása van a diszkussziókról, vitákról, határozásokról vagy bármely megbántódásról, amit az anya érez ezen problémák iránt. A gyermek igazán egy cipőben jár az anyjával. Ezért még a születése előtt a gyerek megérzi, hogy a személyét hogyan fogják elfogadni, hogy az érzelmi hangjára hogyan fognak reagálni, hogy meddig biztonságos erősíteni az egóját, és hogy mely szituációk között támadhat igazi aggodalom az egyén biztonsága és sértetlensége iránt.

Néhány kultúrában az egyénnek igaz kinyilvánítás adatik. Nem probléma, hogy milyen az egyén gondolkodásmódja, ezt kinyilváníthatja. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy olyan cselekedetek a másik ellen, amik gátolnák mások szabad előrejutását, vagy sértenék más létének veleszületett jogait, megengedettek lennének. Mi itt az őszinteségről beszélünk, az illető igaz benyomásainak és gondolkodásmódjának kifejezésében. Ezekben a kultúrákban az egyén biztonságot érez saját személyében, és mivel a konfliktushelyzetek többsége magában hordozza a szabad véleménynyilvánítás észlelhető elfojtását, sok energia fel van szabadítva a közjó szolgálatára. Ezek a kultúrák ezért általánosságban biztonságosabbak lettek, és kevesebb hangsúly helyeződik a környezet irányítására.

Más kultúrákban sok szorongás létezik, mivel az emberek azon részét, akik eléggé természetesek, nem fogadják el. Egy harc kezdődik még a születés előtt, melyben az egyén elföldeli önmagának azon részeit, amelyek nem elfogadottak, de így az élőhalottat temeti el. Mint egy rémálomban, a magának meg nem halt részei felemelkednek, és kezelni kell őket. Düh van ennek kényszere folytán. Az egyén magával harcol, és ezért kis energiája marad a közjó szolgálatára. Ezért nemcsak az egyén nincs biztonságban, a mások felől érzékelt figyelmetlenség miatt, hanem a közösség sincs biztonságban, a közjóval való törődés hiánya miatt.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com