Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Emberi lét >
< 04 >
1995 júliusa előtt
-
longint

ZetaTalk: ENSZ


Mi, a zéták, úgy érezzük, az ENSZ a legnagyobb remény a világ számára, hogy egy erős és megbízható kormányzást tapasztaljon az előttünk álló viharos idők alatt. Az ENSZ, amiről mi beszélünk, nem az az ENSZ, amit ti láttok ma, hanem az az ENSZ, ami akkor lehet belőle, ha odáig növekszik, hogy a várakozásainknak megfeleljen. Egy ilyen testület nélkül a világ hűbérbirtokokká morzsolódik szét, és a technológia és a szakismeretek megosztása, mely olyan nagyon szükséges az előttünk álló sötét és ijesztő idők során, kis mértékben fog megtörténni, ha egyáltalán megtörténik. Az ENSZ egy olyan testületet képvisel, amely nemzetek fölött álló, és mint ilyen meg tudja közelíteni a világ kormányait nem egy fenyegetésként, hanem egy barátként. A védőpajzsokat leengedik, és a szemeket a horizont felé fordítják, a hosszútávú kilátás felé. Őszinte reményünk, hogy az újkeletű nekilódulás az erősségben és tekintélyben, ami az ENSZ-nek jut, változatlanul folytatódni és szilárdan növekedni fog.

Sokan az Egyesült Nemzeteket beleavatkozónak látják, sokan pedig túl kis tényezőnek. Számos tényező van itt játékban. Akik a jövő világára vágyakoznak, ahol mindenki tekintetbe veszi a másik szükségeit, és ahol az olyan mesterséges elválasztókat, mint amilyenek az országok, népcsoportok, vallások szerinti elkülönítések, figyelmen kívül hagyják, azok az Egyesült Nemzetek Szervezetének tekintélybeni és hatókörbeni erősödését kívánják. Ám akik mindenek fölött álló hatalmat gyakorolnának uralmuk alatt álló népek és területek felett, azok az ENSZ-et egy fenyegetésnek látják a hatalmuk szempontjából. Ezek a szembenálló erők játszanak játszmákat egymás ellen, különböző felszítási ürügyekkel. Eltékozolják vagy méltánytalanul költik el az ENSZ-nek adott pénzeket! Nem egyenlően támogatják a felvállalt feladatokat! Miegyéb. Lehet, hogy támogatást ígérnek, majd hirtelen visszavonják, vagy döntő szavazatokat tartanak vissza triviális indokokkal. Mindezen húzások szándéka legyengíteni amit egyéni hatalom-üzérek egy fenyegetésnek tekintenek. Következésképpen az ENSZ akcióit nem egyedül az ő akcióiként kell felfogni, hanem a sok ellen-akció szempontjából, melyek célja az ENSZ meggyengítésére és tönkretételére.

Akik az ENSZ-et a benne rejlő lehetőségek elérésén szeretnék látni, azoknak támogatniuk kell, tekintet nélkül bármely egyénileg megtett lépésekre. Ez egy sok irányba húzott testület, és akik a helyes irányba húzva szeretnék látni, azok nem kellene, hogy abbahagyják a húzást.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com